Ansökan Vuxenutbildning på Lärcentrum

Ansökan kan bara göras från
2023-10-13 till 2024-03-31

Kursutbud


Lärcentrum i Hjo

Funderar du på att börja studera?

Då kan Lärcentrum i Hjo kommun erbjuda dig en mängd spännande möjligheter. Lärcentrum tar fasta på att vuxna har ett varierande behov av utbildning och arbetar kontinuerligt för att utveckla flexibla studieformer.

Utbildningar riktas till dig som vill komplettera tidigare studier, förbereda dig inför högre studier eller helt enkelt söka ny kunskap.

Här på webbplatsen kan du göra din ansökan.

Så här gör du din ansökan

  1. Du kan hitta kurser via trädet till vänster.
  2. Efter du gjort dina val klickar du på länken "Fortsätt" för att komplettera och skicka in din ansökan
Hur hanteras dina personuppgifter i denna e-tjänst

Personuppgifter vi behandlar om dig:

Namn
Adress
Personnummer
E-post
Telefonnummer
Ändamålet med behandlingen:
Vuxenutbildningen i Hjo kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna administrera din ansökan till grundläggande vuxenutbildning eller gymnasiala vuxenutbildning.

Laglig grund:
Behandlingen grundar sig på Dataskyddsförordningen Artikel 6,1 b.
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan sådant avtal ingås.

De som får ta del av dina personuppgifter är rektor, studie- och yrkesvägledare samt administratör.

I de utbildningar där praktik ingår kommer även handledaren på praktikplatsen att ta del av dina personuppgifter.

Lagringstid:
Tills din ansökan har behandlats eller högst tre månader.

Hjo Kommun informerar mer om GDPR på följande sida: GDPR - Nya personuppgiftslagen


Mina val

Totalt0  poäng



Close Help